Från en igenvuxen skogstomt till en byggplats, för att sedan bli ett hem för vår familj. Följ med förvandlingen.


måndag 6 januari 2014

Stockarna samlade

Det tog minst lika länge att samla stockarna som att fälla träden.

Nu har vi ändå skogen tom på stockar men en hel massa kvistar att samla.Skogen var i betydligt sämre skick än vi trodde, så verkligen bra att detta gjordes så ny och gläsare skog kan växa upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar